ForsideForedraget Om Jan Randrup Hvad er ADHD? Blog ReferencerLinksKontakt & booking

HVAD ER ADHD?

"Bogstaverne ADHD står for "Attention Deficit/Hyperactivity Disorder" - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

 

ADHD er en anerkendt diagnose. Kriterierne for diagnosen er beskrevet i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV, som benyttes i Danmark tillige med WHO's diagnosesystem ICD-10.Tidligere blev ADHD i Danmark og Sverige betegnet DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception), der omfatter problemer med opmærksomhed, motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen."

 

"…Den grundlæggende årsag til ADHD er genetisk. Det vil sige, at der blandt biologiske slægtninge til mennesker med ADHD findes en øget forekomst af ADHD.

 

Opvækstfaktorer og den samfundsmæssige udvikling kan have betydning for, i hvor høj grad de arvelige anlæg fører til symptomer i en grad, så de bliver diagnosticeret som ADHD.

 

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, hvor dele af hjernen ikke fungerer optimalt. Det er blandt andet de områder, hvor følelsesmæssige impulser og impulser for handling hæmmes og bringes under kontrol.

 

ADHD giver problemer med at udsætte handlinger, at undgå at reagere umiddelbart på stimuli og at se den langsigtede konsekvens af sine handlinger.

 

Neuropsykologiske undersøgelser af voksne med ADHD viser, at de voksnes grundlæggende problemer ligner dem, som børn med ADHD har.

 

De bagvedliggende biologiske årsager menes at være dysfunktion i to af hjernens kommunikationssystemer. Systemerne sikrer kommunikationen mellem hjernecellerne ved blandt andet at benytte stofferne dopamin og noradrenalin. Der mangler dog stadig beviser for, at denne teori er fuldstændig korrekt."

– Uddrag fra ADHD-foreningens pjece "Voksne med ADHD")


Læs mere om min personlige udfordring under Om Jan Randrup


Følg adhdforedrag.dk

 

PUBLIKUM SIGER

"...Mødet med Jan og hans foredrag er mere end nærværende, tanke- vækkende, og et must for alle behandlere, lærere, pædagoger, pårørende, diagnosticerede og ikke diagnosticerede samt alle os der kender nogen med ADHD.

Foredragetet er en mytedræber, der bringer håb og glæde til os alle, og jeg giver det derfor min varmeste anbefaling."

 

Betina Inauen
Trivselsspecialist, Mindtools

 

"…rart at det ikke kun var begrænsningerne, du fortalte om, men også alle de positive ting der også kan være forbundet med ADHD."

 

Rudolf Steiner Børnehaven Klokkeblomst